Sudski tumač za talijanski

Sudski tumač za talijanski engleski i rumunjski jezik

Sudski tumač i prevoditelj za talijanski

Sudski tumač i prevoditelj talijanskog jezika

Prevodimo u kombinaciji sa talijanskim, rumunjski i engleski jezik !

 

Naš ured nazali se na Trnju ( Ulica grada Vukovara 222) pored Hrvatskih voda odnosno odnosno odmah nasuprot Ministarstva pravosuđa !